Impact Hub Barcelona és part d’una xarxa global

Creiem en la creació d’un món millor a través de la combinació del que aconseguiexen individus apassionats, creatius i compromesos amb un proposit en comú.

Alguna gran idea per canviar el món? Impact Hub és el lloc on donar-li vida! Som la xarxa més gran d’emprenedors d’impacte del món. Amb méss de 16.000 professionals, presents a 100 ciutats de tot el món. T’uneixes a nosaltres?

Per què escollir Impact Hub?